*nix Documentation Project
·  Home
 +   man pages
·  Linux HOWTOs
·  FreeBSD Tips
·  *niX Forums

  man pages->NetBSD man pages -> groff_mmse (7)              
Title
Content
Arch
Section
 

GROFF_MMSE(7)

Contents


NAMN    [Toc]    [Back]

    groff_mmse - svenska mm makro for groff

SYNTAX    [Toc]    [Back]

    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING    [Toc]    [Back]

    mmse ar en svensk variant av mm. Alla texter ar oversatta.
    En A4 sida far text som ar 13 cm bred, 3.5 cm indragning
    samt ar 28.5 cm hog. Det finns stod for brevuppstallning
    enligt svensk standard for vanster och hogerjusterad text.

    COVER kan anvanda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt
 forsattsblad. Se groff_mm(7) for ovriga detaljer.

BREV    [Toc]    [Back]

    Tillgangliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vansterstalld loptext med adressat i position T0
       (vansterstallt).

    .LT SVH
       Hogerstalld loptext med adressat i position T4
       (passar fonsterkuvert).

    Foljande extra LO-variabler anvands.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetM-
       DAT).

    .LO BIL str"ang
       Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (Let-
       BIL) som prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (arendebeteckning i  form  av
       diarienummer eller liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret
 inom parenteser.

    Om makrot .TP ar definierat anropas det efter utskrift av
    brevhuvudet.  Dar lagger man lampligen in postadress och
    annat som brevfot.

SKRIVET AV    [Toc]    [Back]

    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER    [Toc]    [Back]

    /usr/share/tmac/tmac.mse @TMAC_MDIR@/se_*.cov

SE OCKSoA
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    mm(7)Groff Version 1.16.1   April 8, 2001       GROFF_MMSE(7)
[ Back ]
 Similar pages
Name OS Title
Copyright © 2004-2005 DeniX Solutions SRL
newsletter delivery service