*nix Documentation Project
·  Home
 +   man pages
·  Linux HOWTOs
·  FreeBSD Tips
·  *niX Forums

  man pages->FreeBSD man pages -> groff_mmse (7)              
Title
Content
Arch
Section
 

GROFF_MMSE(7)

Contents


NAMN    [Toc]    [Back]

    groff_mmse - svenska mm makro for groff

SYNTAX    [Toc]    [Back]

    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING    [Toc]    [Back]

    mmse ar en svensk variant av mm. Alla texter ar oversatta. En A4 sida
    far text som ar 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt ar 28.5 cm hog. Det
    finns stod for brevuppstallning enligt svensk standard for vanster och
    hogerjusterad text.

    COVER kan anvanda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt forsattsblad.
 Se groff_mm(7) for ovriga detaljer.

BREV    [Toc]    [Back]

    Tillgangliga brevtyper:

    .LT SVV
	   Vansterstalld  loptext	 med	 adressat  i	 position  T0
	   (vansterstallt).

    .LT SVH
	   Hogerstalld loptext med adressat i  position  T4  (passar
	   fonsterkuvert).

    Foljande extra LO-variabler anvands.

    .LO DNAMN namn
	   Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
	   Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL str"ang
	   Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (LetBIL) som prefix.


    .LO KOMP text
	   Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
	   Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
	   Anger beteckning (arendebeteckning i form av diarienummer eller
	   liknande).

    .LO SIDOR antal
	   Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
	   parenteser.

    Om makrot .TP ar definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    Dar lagger man lampligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV    [Toc]    [Back]

    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER    [Toc]    [Back]

    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSoA
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)Groff Version 1.19		11 October 2002 		 GROFF_MMSE(7)
[ Back ]
 Similar pages
Name OS Title
Copyright © 2004-2005 DeniX Solutions SRL
newsletter delivery service